Châm ngôn mùa “Online” của sinh viên Làng Đại học (人◕ω◕) (◕‿◕✿)

1. Cá không ăn muối cá ươn
Học mà lươn lẹo suốt ngày hư cam 🤪
2. Ăn được ngủ được là tiên
Ăn no ngủ kỹ học hành ai lo.
3. Hồng nào hồng chẳng có gai
Học onl mà ngủ có ngày rớt môn 😅
4. Cố tình trồng hoa, hoa không nở
Vô tình dậy trễ, bị điểm danh 🤧
5. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học vừa khoẻ vừa nợ môn :))
6. Ta về ta tắm ao ta
Tắt cam tắt mic đúng là trò ngoan 😌
7. Cây xanh thì lá cũng xanh
Ngủ thì nhớ tỉnh, điểm danh cuối giờ 😉
8. Được ngủ đã, ngã rớt môn
9. Bánh mì phải có pate
Vừa ăn vừa học phê ê kéo dài 😋

(Ghé thăm 42 lượt, 1 lượt trong hôm nay)