The Sun Coffee

Khu vực khác
Giảm 15% tổng bill trong các khung giờ: 7-10 giờ, 14-18 giờ, 23-6 giờ
Ăn chơi sinh viên