Trà sữa Sky (khu B)

Khu vực khác
Giảm 10% tất cả mọi khung giờ
Ăn chơi sinh viên