Đường Vành Đai khu B
GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần AIDEEM

Liên hệ

948 Phạm Hùng, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng I.007, Khu Công nghệ Phần mềm, Linh Trung, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

72ecomltd@gmail.com

langfvn@gmail.com