BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CONTENT LANGF.VN

DỊCH VỤ VIẾT BÀI REVIEW/PR TRÊN LANGF.VN

GÓI

 

VIẾT BÀI

HÌNH ẢNH

CÁCH VIẾT

BRANDING CONTENT (***)

SỐ LƯỢNG CHỮ

SHARE BÀI VÀO GROUP VỆ TINH

ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE

ĐẶT QUẢNG CÁO WEBSITE (****)

THỜI GIAN LÊN BÀI

BÀN GIAO SẢN PHẨM

BÀI MẪU

CƠ BẢN (*)

từ 500.000đ/bài

VIẾT BÀI: KH CUNG CẤP

HÌNH ẢNH: KH CUNG CẤP

CÁCH VIẾT: KH CUNG CẤP (**)

BRANDING CONTENT: KHÔNG

SỐ LƯỢNG CHỮ: TỐI ĐA 300

SHARE BÀI VÀO GROUP:

ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE: KHÔNG

ĐẶT QUẢNG CÁO WEBSITE: KHÔNG

THỜI GIAN LÊN BÀI: 7 NGÀY

BÀN GIAO:

LIÊN HỆ
THÔNG DỤNG

từ 799.000đ/bài

VIẾT BÀI:

HÌNH ẢNH: CHỤP 4 ẢNH

CÁCH VIẾT: CƠ BẢN

BRANDING CONTENT: KHÔNG

SỐ LƯỢNG CHỮ: TỐI ĐA 500

SHARE BÀI VÀO GROUP:

ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE:

ĐẶT QUẢNG CÁO WEBSITE: KHÔNG

THỜI GIAN LÊN BÀI: TỐI ĐA 7 NGÀY

BÀN GIAO:

LIÊN HỆ
NÂNG CAO

từ 1.099.000đ/bài

VIẾT BÀI:

HÌNH ẢNH: CHỤP 4 ẢNH

CÁCH VIẾT: NÂNG CAO

BRANDING CONTENT:

SỐ LƯỢNG CHỮ: TỐI ĐA 500

SHARE BÀI VÀO GROUP:

ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE:

ĐẶT QUẢNG CÁO WEBSITE: 3 NGÀY

THỜI GIAN LÊN BÀI: TỐI ĐA 5 NGÀY

BÀN GIAO:

LIÊN HỆ
CHUYÊN NGHIỆP

từ 1.499.000đ/bài

VIẾT BÀI:

HÌNH ẢNH: CHỤP 4 ẢNH

CÁCH VIẾT: THEO YÊU CẦU

BRANDING CONTENT:

SỐ LƯỢNG CHỮ: TỐI ĐA 1000

SHARE BÀI VÀO GROUP:

ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE:

ĐẶT QUẢNG CÁO WEBSITE: 7 NGÀY

THỜI GIAN LÊN BÀI: TỐI THIỂU 3 NGÀY

BÀN GIAO:

LIÊN HỆ

Để tiện cho việc liên lạc, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi qua các kênh:

Fanpage Facebook Hotline Email

Ghi chú:

(*) Langf.vn chỉ nhận đăng những bài phù hợp với nội dung phát triển của page.

(**) Khách hàng cung cấp toàn bộ nội dung muốn đăng tải, Langf.vn sẽ tiến hành kiểm tra nội dung và biên tập lại cho phù hợp nếu cần thiết.

(***) Branding Content: Nội dung bài viết sẽ tập trung và phát triển những đặc điểm tạo nên thương hiệu của khách hàng, hoặc định hình thương hiệu của khách hàng dựa trên thực tế.

(****) Đặt quảng cáo tại vị trí thanh Sidebar của các bài viết.

(Ghé thăm 374 lượt, 1 lượt trong hôm nay)