ĐÔNG DU TEA GIẢM 30% VỚI THẺ E-MEMBER ĂN CHƠI SINH VIÊN

Đông Du Tea giảm 30% với thẻ E-member ăn chơi sinh viên

Đông Du Tea giảm 30% đầu tiên dành cho các bạn sinh viên, và không chỉ áp dụng ở Làng đại học mà còn cả Đông Du Tea trên đường Hoàng Diệu 2 nữa Đông Du tea giảm 30% với thẻ E-Member.


Đông Du tea giảm 30% với thẻ E-MemberXem chương trình áp dụng của Đông Du Tea tại đây: https://www.langf.vn/cua-hang/dong-du-tea

Đông Du tea giảm 30% với thẻ E-MemberCác bạn nhớ theo dõi và cập nhật địa điểm áp dụng khuyến mãi trên https://anchoisinhvien.vn/ nhé Đông Du tea giảm 30% với thẻ E-Member ăn chơi sinh viên

#Langf

(Ghé thăm 267 lượt, 1 lượt trong hôm nay)