GIẢM PHÍ CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

🙋‍♀️Nhằm khuyến khích người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói chung và dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) của ngành giao thông vận tải nói riêng.
✍️Sở Giao thông Vận tải mới đây đã ra thông báo về việc thực hiện mức thu lệ phí đổi GPLX theo hình thức trực tuyến theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
👉Cụ thể, từ ngày 1.12.2023 đến ngày 31.12.2025, mức thu lệ phí đối với thủ tục đổi GPLX theo hình thức trực tuyến là 115 nghìn đồng/lần cấp, giảm 20 nghìn đồng/lần cấp so với mức thu hiện hành.
📌Sau khoảng thời gian này (kể từ 1.1.2026), quay lại áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 135 nghìn đồng/lần cấp.
Để lại bình luận
(Ghé thăm 30 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
[efb_likebox fanpage_url="https://www.facebook.com/langfvn" locale="bn_IN" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0"]