Học Online là gì?

1. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa facebook và một nền tảng học Online khác mỗi giờ lên lớp.
 
2. Là những ngày 7 giờ học, 3 giờ còn thức xem banh.
 
3. Là lúc nhận ra giá trị lũ bạn thân, đặc biệt mỗi lần nhờ điểm danh hộ 🤧
 
4. Là xung quanh bạn bè cắm đầu học, mình ngồi chơi khủng long 🦖
 
5. Là những tiết học kiểu mẫu: không nói chuyện riêng, không ăn vụn, không ngủ gục nếu bạn làm những chuyện đó
và tắt cam, tắt mic 🤫
 
6..Là bỗng nhận ra sắp thi cuối kỳ nhưng trong đầu vẫn chưa có gì.
 
7. Là vừa cật lực học bài, vừa làm việc nhà nai lưng 🥴
 
8. Là lúc nhận ra top 1 sai lầm của tuổi trẻ là “quay màn hình, để lúc nào rảnh học”
_______________
Tí Đô – Làng Xì Trum
 
Để lại bình luận
(Ghé thăm 105 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
[efb_likebox fanpage_url="https://www.facebook.com/langfvn" locale="bn_IN" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0"]