LÀNG HOT: bộ ảnh nữ sinh Nhân Văn

Photo: Trai spkt Nguyễn Xuân Hạnh
Mod: Gái Nhân văn  Hạnh 
Tài Trợ áo dài: Gái Kinh Tế Luật Phạm Như Hiếu

Nguồn: Hội Những Người Ở Khu B – KTX ĐHQG TP.HCM, Nguyễn Xuân Hạnh

(Ghé thăm 454 lượt, 1 lượt trong hôm nay)