70+ Marketing Ebooks căn bản sinh viên truyền thông cần phải biết

Mấy bà tải Marketing Ebooks trong link drive dưới đây nhá:

Dồi sau đó tiện tay tham gia các cộng đồng của Sinh viên tụi mình nghen!

Làng đại học vui thấy bà!

Sinh viên tụi mình giúp nhau học Marketing!

GenZ làm zì?

Sinh viên tụi mình giúp nhau làm web!

Cẩm nang Làng đại học

Sinh viên tìm việc khó? Có tui lo!

Tặng mấy bà thêm bài nhạc nghe cho đỡ dui nè

Để lại bình luận
(Ghé thăm 352 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
Để lại bình luận
(Ghé thăm 352 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
[efb_likebox fanpage_url="https://www.facebook.com/langfvn" locale="bn_IN" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0"]