Sợ thể dục là cảm giác như thế nào?

1. Môn học duy nhất mà biết đề thi ngay từ buổi học đầu tiên nhưng vẫn không làm bài được.
 
2. Học ngu môn khác khi kiểm tra không làm bài được cũng không ai biết. Riêng môn này thì lúc kiểm tra mà ngu tụi nó cười cho thúi mặt.
 
3. Lên đại học có 6 ngày cúp học đủ 5 ngày, chỉ trừ ngày nào học thể dục.
 
4. Chạy 2 vòng sân trường, vừa mệt vừa về bét là một cảm giác gì đó rất khó tả.
 
5. Thầy nhìn thì chạy bộ, thầy không nhìn thì đi bộ, lết bộ.
 
6. Ghét môn thể dục ghét luôn thầy dạy thể dục.
 
7. Luyện ngày này qua tháng nọ để qua môn nhưng người ta tưởng mình là đội tuyển điền kinh của trường.
 
8. Khi nào cũng mong trời mưa to, tốt nhất là bão luôn đi khỏi phải học Thể dục nhưng rồi lại nhận ra mình học Thể dục trong nhà 🙂
 
9. Phát cầu, phát bóng là những thể loại có hiểu bài chưa chắc đã làm được.
 
__________
 
Tí Đô – Làng Xì Trum
Để lại bình luận
(Ghé thăm 500 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
[efb_likebox fanpage_url="https://www.facebook.com/langfvn" locale="bn_IN" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0"]