Chính sách sử dụng thẻ E-Member Ăn Chơi Sinh Viên

Mẫu thẻ thành viên điện tử

Chúng tôi cung cấp thẻ thành viên điện tử / E-member Ăn Chơi Sinh Viên trên hệ thống Langf.vn cho các thành viên đáp ứng đủ điều kiện thuộc các nền tảng:

Mỗi thành viên sở hữu tối đa một thẻ E-member Ăn Chơi Sinh Viên, chú ý:

  • Không giới hạn số lần khuyến mãi trong suốt chương trình.
  • Sử dụng tại những địa điểm xác nhận áp dụng chương trình, chi tiết xem tại Danh sách địa điểm trên https://anchoisinhvien.vn/.
  • Mỗi địa điểm sẽ có những mức Ưu đãi riêng – Khung giờ áp dụng riêng – Số lượt sử dụng trong một thời gian riêng.
  • Xuất trình thẻ trước khi thực hiện thanh toán.

Các hành vi nghiêm cấm:

  • Không áp dụng cho ảnh chụp màn hình.
  • Không được phép sử dụng thẻ không thuộc sở hữu của mình.
  • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mại khác tại cửa hàng.

Điều khoản khác:

  • Thẻ thành viên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

#langfvn #anchoisinhvien

Để lại bình luận
(Ghé thăm 926 lượt, 1 lượt trong hôm nay)
[efb_likebox fanpage_url="https://www.facebook.com/langfvn" locale="bn_IN" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0"]